Con dấu công ty tên riêng

Làm giả con dấu Doanh nghiệp

Làm giả con dấu doanh nghiệpPháp luật trao đưa cho cơ sở quyền tự quyết trong việc quyết định hình dạng và số lượng con dấu tròn. Vì vậy, khi cơ sở quyết định khắc rộng rãi con dấu tròn vì lý do công việc buộc phải lưu ý:

Quyết định về số lượng, hình dáng con dấu tròn buộc phải được chủ sở hữu, hội đồng biến thành viên và đại hội đồng cổ đông phê chuẩn về mặt pháp lý trước khi tiến hành khắc con dấu theo yêu cầu. Việc dùng con dấu của cơ sở buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về quản lý con dấu, Điều lệ cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Nếu không đủ cơ sở điều tra hình sự, hành vi làm giả con dấu doanh nghiệp, tài liệu sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 13 Khoản 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về vi phạm quy tắc về quản lý và dùng thực hiện giả con dấu Chủ đầu tư, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối mang một trong các hành vi sau:

Làm giả hồ sơ để thực hiện thêm con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước.

Làm giả con dấu hoặc dùng con dấu giả.

Chiếm đoạt, chọn bán trái phép con dấu.

Tiêu hủy trái phép con dấu.

Do đó, hành vi làm giả con dấu, làm con dấu sao y bản chính hoặc dùng con dấu giả sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, hành vi, tội phạm trục xuất người nước bên cạnh còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật, công cụ vi phạm hành chính.

5/5 - (14 bình chọn)

Con dấu doanh nghiệp tên riêng - Giá làm dấu doanh nghiệp đẹp

ping post